BLS - Business Life Sustainability

BLS - Business Life Sustainability

Yönetim Danışmanlığı, her işletmenin kendine özgü ihtiyaçlarını ve hedeflerini dikkate alarak özelleştirilmiş çözümler sunar. Bu nedenle, sizin için sunduğumuz tanım, danışmanlığın esnek, inovatif ve stratejik bir süreç olduğunun altını çizer. Danışmanlar, işletmenizin potansiyelini maksimize etmek için derinlemesine analizler yapar, yenilikçi çözümler önerir ve uygulanabilir stratejiler geliştirir.

Bu yaklaşım, sizin ve şirketinizin benzersizliği ve hedefleri doğrultusunda, iş dünyasında kalıcı bir başarı elde etmenizi sağlar. Danışmanlık sürecinde, şirketinizin kültürü, yapısı ve vizyonu göz önünde bulundurulur, böylece en uygun ve etkili çözümler sunulur.

Neden Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Almalısınız?

Kurumsal yönetim, bir şirketin başarısı için temel bir unsurdur. Ancak, karmaşık kararlar, değişen piyasa koşulları ve aile dinamikleri gibi faktörlerle başa çıkmak kolay değildir. İşte burada devreye biz giriyoruz!

Her şirket, büyüklüğünden ve sektöründen bağımsız olarak, zaman zaman karmaşık sorunlarla ve zorlu kararlarla karşı karşıya kalır. İşte tam da bu noktada yönetim danışmanlığı hizmetleri devreye girer. Peki, neden yönetim danışmanlığı hizmeti almalısınız? İşte size özgü, derinlemesine bir bakış:

1. Objektif Bakış Açısı

Şirket içindeki kişiler, işlerine duygusal bağlarla bağlı olabilir ve bu, bazen net ve tarafsız bir değerlendirme yapmayı zorlaştırabilir. Yönetim danışmanları, dışarıdan bir gözle, tarafsız ve objektif bir bakış açısı ve sıfır işletme körlüğüyle analiz yapar, potansiyel sorunları tespit eder ve çözüm önerileri sunar.

2. Uzmanlık ve Deneyim

Yönetim danışmanları, farklı sektörlerde ve çeşitli iş alanlarında derinlemesine bilgi ve deneyime sahiptir. Bu birikim, şirketlerin karşılaştığı karmaşık sorunları çözmede ve en iyi uygulamaları hayata geçirmede büyük bir avantaj sağlar. Onların bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, şirketinizin hızla ve etkin bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

3. Stratejik Planlama (Kısa, Orta, Uzun)

Uzun vadeli başarının anahtarı, sağlam bir stratejik plandır. Yönetim danışmanları, mevcut durumu analiz eder, güçlü ve zayıf yönleri belirler ve şirketiniz için en uygun stratejik yol haritasını oluşturur. Bu plan, rekabet avantajı sağlamanıza ve sürdürülebilir büyüme elde etmenize yardımcı olur.

4. Kaynakların Etkin Kullanımı

Yönetim danışmanları, şirketinizin kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmanıza yardımcı olur. İş süreçlerini optimize eder, gereksiz maliyetleri düşürür ve kaynakların en verimli şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu, maliyet tasarrufu sağlarken aynı zamanda verimliliği artırır.

5. Değişim Yönetimi

Değişim, işletmeler için kaçınılmazdır. Ancak değişimi yönetmek ve tüm ağı bu sürece uyarlamak zor olabilir. Yönetim danışmanları, değişim yönetimi konusunda uzmanlaşmış olup, geçiş süreçlerini sorunsuz bir şekilde yönetir. Bu, tüm paydaşların değişime kolayca uyum sağlamasına ve sürecin başarısına katkıda bulunur.

6. Rekabetçi Avantaj Sağlama

Yönetim danışmanları, sektörünüzdeki en son trendler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibidir. Bu bilgi, şirketinizin rakiplerinin önüne geçmesine ve piyasada rekabetçi bir avantaj elde etmesine yardımcı olur. Yenilikçi çözümler ve stratejiler geliştirerek, şirketinizin pazarda güçlü bir konumda olmasını sağlarlar.

7. Risk Yönetimi

Her şirket, zaman zaman beklenmedik krizlerle karşılaşabilir. Yönetim danışmanları, kriz yönetimi konusunda deneyimlidir ve şirketinizi bu tür durumlara hazırlıklı hale getirir. Kriz anlarında hızlı ve etkili çözümler sunarak, şirketinizin itibarını ve işleyişini korumanıza yardımcı olurlar.

8. Performans Artırma

Yönetim danışmanları, iş süreçlerinizi ve performans metriklerinizi analiz ederek, performans artırma yollarını belirler. Bu, çalışan verimliliğini, müşteri memnuniyetini ve genel iş performansını artırmanıza yardımcı olur.

9. Odaklanma ve Zaman Yönetimi

Günlük operasyonel görevler, üst düzey yöneticilerin stratejik hedeflere odaklanmasını zorlaştırabilir. Yönetim danışmanları, operasyonel yükü hafifleterek yöneticilerin stratejik hedeflere ve büyümeye odaklanmasını sağlar. Bu, şirketin uzun vadeli başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynar.

10. Networking ve İş birlikleri

Yönetim danışmanları, geniş bir profesyonel ağa sahiptir. Bu ağ, şirketiniz için yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratmada büyük bir avantaj sağlar. Danışmanlar, doğru bağlantıları kurmanıza ve işinizi büyütmenize yardımcı olabilir.

11. Finansal Yönetim ve Verimlilik

Finansal başarı, şirketinizin uzun vadeli sürdürülebilirliği için kritiktir. Yönetim danışmanları, finansal analizler yapar, bütçeleme süreçlerinizi optimize eder, yatırım kararlarınızı destekler ve şirketinizin finansal sağlığını güçlendirir.

12. Analiz

İşletmenin mevcut durumunu anlamak, sorunları ve fırsatları belirlemek, veriye dayalı kararlar almak, kaynakları etkin kullanmak, riskleri yönetmek ve sürekli iyileştirme sağlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Analitik bir yaklaşım olmadan, sürdürülebilir ve başarılı iş stratejileri geliştirmek mümkün değildir. Analiz yeteneği güçlü işletmeler potansiyel riskleri, yatırım kararlarını duygusal değil veriye dayanarak alırlar. Şirketinizin analiz yeteneğini Bls Kurumsal ile keşfedin,

13. OKR (Objectives and Key Results)

Organizasyonların hedeflerine ulaşmak için kullandıkları bir yönetim çerçevesidir. OKR, belirlenen hedeflerin (Objectives) ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan anahtar sonuçların (Key Results) açık ve ölçülebilir bir şekilde tanımlanmasını sağlar. OKR diğer yandan şirketinizde odaklanma, önceliklendirme, hesap verilebilirlik, uyum, hedefe yönelik çalışma, iletişimin güçlenmesi vb. konularda da oldukça fayda sağlar. Herkesin aynı yöne ve aynı hedefe bakabilmesi şirketiniz için paha biçilmezdir.

14. Denetim

Yönetim danışmanları, denetim süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirir, riskleri minimize eder, iç kontrol sistemlerini güçlendirir ve yasal uyumu sağlar. Bu faydalar, işletmenin genel performansını iyileştirir ve sürdürülebilirliğini artırır. Yönetim danışmanlığı, denetim alanında işletmelere stratejik avantajlar sağlayarak, rekabet gücünü artırır ve uzun vadeli başarıya katkıda bulunur. Unutmayın kontrol güvene mâni değildir. Denetim mekanizmalarının iyi işlememesi, ölçülebilirliğiniz ve sürdürülebilirliğiniz üzerinde gölge gibi durmaktadır.

15. Kontrolsüz / Zorunlu Büyüme

Müşteri tabanının genişlemesi, pazar trendlerinin değişmesi, çalışan performansında farkına varılmayan ve planlı geliştirilmeyen verimlilik artışı, ürün hizmet yelpazesinin genişlemek zorunda kalması, rakiplerin çekilmesi, tedarikçilerin sektörde fazlalaşması vb. gibi sebepler şirketinizi büyümek zorunda bırakabiliyor. Bu noktaya gelen şirket ortakları ya büyümenin kontrolsüz olarak gerçekleşmesini izleyecek ya da sektörünü başka liderlere teslim etmek zorunda kalacaktır. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Büyüdüğünüzü düşünüyorken tam zıt noktada derinleşiyor da olabilirsiniz. Tehlike çanları çalmadan büyümeye her zaman hazır olmak işletmenizi bir adım önde tutacaktır.

Yönetim danışmanlığı hizmeti almak, şirketinizin daha verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Objektif bakış açısı, uzmanlık, stratejik planlama ve kaynakların etkin kullanımı gibi avantajlar sayesinde, yönetim danışmanları işletmenizin her alanda mükemmelleşmesine katkıda bulunur. İşte bu yüzden, yönetim danışmanlığı hizmeti almak, şirketinizi geleceğe taşımak için atılması gereken önemli bir adımdır.

BLS KURUMSAL’ da Danışmanlık Nasıl İlerliyor?

Bls Kurumsal küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlerin veya organizasyonların yönetim ve operasyon süreçleriyle ilgili tüm alanlarda 360 derece holistik metodolojimiz ile çalışıyor. İşletmenin mevcut durum analizini gösteren kurumsal check-up hizmetiyle, işletmenin güçlü yönleri, zayıf yönleri, yapısal sorunları, potansiyel riskleri gibi tüm hususları ele alıyor. Mevcut durumu, işlevselliği, verimliliği ve karlılığı koruyarak acil alınması gereken aksiyonları hızlı bir şekilde belirliyor. Kurumsal Check-up hizmetinin ardından firmanıza özgü belirlenen yol haritasını detaylarıyla ele alıyor. Tüm bunları gerçekleştirirken aynı zamanda firmanızın diğer tüm alanlarında iyileştirme ve geliştirme süreçlerini başlatıyor. 360 derecelik metodolojimiz işletmenizin hiçbir alanının ihmal edilmemesini ve işleyen yapının aksamadan ilerleme kabiliyetini yükseltiyor.

Bls Kurumsal, işletme körlüğünü ortadan kaldırarak, gerçeklikten uzaklaşmadan profesyonel hizmetlerin sürdürülebilirlik altyapısıyla sunulmasını sağlar ve işletmeniz için en iyisini planlar. Bu planın en önemli unsurunun, kişilere değil, işletmenize özgü, ölçülebilir ve denetlenebilir sistemlere odaklanmak olduğunu önemseyerek, tüm yol haritasında sürdürülebilirlik ilkesini benimser ve bu ilkeyi asla unutmaz veya ertelemez.

Bls Kurumsal da Danışmanlığını Neye Benzetiriz?

Teşhis, Tedavi, önleyici bakım ile Doktora,

Sistem tasarımı ve problem çözme ile Mühendise,

Rehberlik ve gelişim, motivasyon ile Koça,

Analiz araştırma ve derinlemesine inceleme ile Dedektife,

Yol gösterme, yol haritası oluşturmayla Navigatöre,

Uyum, koordinasyon ve stratejik yönetim ile Orkestra Şefine,

Gelişim, bakım, beslenme destek ile Bahçıvana,

Büyük resmi görmekle Detaylı Haritacıya,

Tarif, malzemelerin uyumu ve lezzet dengesiyle Aşçıya,

Yönlendirme ve liderlik, fırtınalarla mücadeleyle Kaptana,

Tasarım, planlama, estetik ve işlevsellikle Mimara,

Dinleme ve anlama, çözüm odaklı yaklaşım ile Terapiste,

Diller arası köprü ve kültürel anlayış ile Tercümana,

Araştırma ve deney, veri temelli kararlar ile Bilim İnsanına,

benzetiriz.

Bls Kurumsal Farkı

Yönetim danışmanlığı hizmeti sunan firmalar genellikle reçetenizi hazırlar ve size sunar, ancak bu reçeteler organizasyon yapınız ile işlevsellik uyumunu getirmeyebilir. Bls Kurumsal size reçete hazırlamaz, firmanız üzerinde gerçekleştirdiği checkup hizmeti ile organizasyon yapınızın en dar alanlarından en uçtaki çalışanlarınıza kadar ulaşım sağlar. Mevcut durumu, potansiyel riskleri en yalın haliyle tespit eder, yol haritasını sizinle birlikte oluşturur ve size rehberlik eder. Uygulama aşamalarında sürecin içerisinde aktif olarak bulunur ve sürecin ilerlemesine engel teşkil eden tüm hususların yönetimini gerçekleşmesini sağlayarak istenilen sonucu kaçınılmaz kılar.

Bls Kurumsal çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalarak organizasyonun gelişiminin yanında her bir çalışanınızı, yöneticilerinizi ve sizi sürekli gelişime, sürekli öğrenmeye sürükler. Bls Kurumsal, başarının anahtarı olan öğrenme hızı ve uygulama süreçlerini kurumunuzun her noktasında hayata geçirir, işlevselliği korur ve firmanızın kişilere, size dahi bağımlı kalmamasını sağlar. Bunu gerçekleştirirken kendine dahil bağımlı kalmanızı istemez. Bu nedenle kendine belirlediği süreçte Bls Kurumsal’ ın hızını yavaşlatmazsanız gerçek değişimi daha hızlı görürsünüz. Bls Kurumsal kendi kendine öğrenmeyi ve gelişmeyi ilke edinen yapıların oluşumu için tüm planlamalarıyla yanınızda olur.

Güçlü Yönetimler GÜÇLÜ İŞLETMELER, Güçlü İşletmeler GÜÇLÜ ÜLKELER

Güçlü firmaların güçlü ülkelerle ilişkilendirilmesi oldukça doğru bir tespit. Güçlü firmalar, ekonomik büyümeyi ve istikrarı teşvik ederek, genellikle ülkelerinin ekonomik gücünü ve ulusal refahı artırır. Güçlü firmalar/ işletmelerin bulunduğu ülkelerde faydalarını 10 maddede bağdaştırırsak

1. İstihdam ve Katma Değer: Güçlü firmalar, genellikle büyük ölçüde istihdam yaratır ve çalışanlarına yüksek katma değerli işler sunar. Bu, ülke içindeki gelir dağılımını iyileştirir ve tüketici harcamalarını artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlar.

2. Teknoloji ve İnovasyon: Güçlü firmalar genellikle yenilikçi teknolojiler geliştirir ve bunları ülke ekonomisine entegre eder. Bu, ülkenin rekabet gücünü artırır ve uluslararası pazarda daha etkili bir konuma gelmesini sağlar.

3. Dış Ticaret ve İhracat: Güçlü firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilir olması, ülkenin dış ticaret dengesini olumlu yönde etkiler. İhracatın artmasıyla birlikte ülke ekonomisi döviz kazancı elde eder ve uluslararası ticarette daha güçlü bir konuma gelir.

4. Vergi Gelirleri ve Altyapı Yatırımları: Güçlü firmaların yarattığı gelirler, vergi gelirlerini artırır ve devletin kamu hizmetleri, altyapı ve eğitim gibi alanlara yapacağı yatırımları destekler. Bu da ülkenin genel kalkınmasına katkı sağlar.

5. İnovasyon Ekosistemi ve İstihdam Fırsatları: Güçlü firmalar, genellikle bir inovasyon ekosistemi oluştururlar ve bu ekosistemdeki fırsatlar genç girişimciler için teşvik edici olabilir. Bu da genç yeteneklerin istihdam edilmesini ve yeni işletmelerin kurulmasını teşvik ederek ekonomik büyümeye katkı sağlar.

6. Yatırım ve Kalkınma: Güçlü firmalar, genellikle büyük yatırımlar yaparlar ve bu yatırımlar ülkelerinin ekonomik kalkınmasına önemli katkılarda bulunur. Özellikle altyapı, sanayi, teknoloji ve eğitim gibi alanlara yapılan yatırımlar, ülkenin rekabet gücünü artırır ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi destekler.

7. Küresel Rekabet Gücü: Güçlü firmalar, uluslararası pazarda rekabet edebilir bir konuma sahiptirler. Bu da ülkenin dış ticaret hacmini artırır ve uluslararası alanda daha etkin bir oyuncu olmasını sağlar.

8. Ar-Ge ve İnovasyon: Güçlü firmaların genellikle yüksek düzeyde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri yürütmesi, ülkelerinin teknolojik olarak ileri düzeyde olmasını sağlar. Bu da yeni iş alanları yaratır, rekabet avantajı sağlar ve ülkenin ileri teknoloji sektörlerindeki varlığını güçlendirir.

9. İstihdam ve Eğitim: Güçlü firmalar, genellikle yüksek nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyarlar. Bu da ülkenin eğitim seviyesini yükseltme ve insan sermayesini geliştirme konusunda teşvik edici olabilir. Ayrıca istihdamın artması, gelir dağılımını düzeltebilir ve toplumsal refahı artırabilir.

10. Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik: Güçlü firmaların sosyal sorumluluk projelerine ve sürdürülebilirlik çabalarına yaptıkları katkılar, ülkelerinin toplumsal ve çevresel yönden daha sağlıklı bir yapıya sahip olmasını sağlar. Bu da uzun vadede daha sağlam bir ekonomik temel oluşturabilir.

Bu nedenle her bir girişimin kendi varlığını ve faaliyetini devam ettirmesi oldukça önemlidir.

En Güzel Ortak – Canım Ailem

Ülkemizde bulunan işletmelerin %90 ’ı aile şirketleri ve ortaklığın olduğu işletmelerden oluşmaktadır. Bu işletmelerimizin başlıca sorunlarına bakıldığında iç iletişim ve Çatışmaların, Yönetim ve Liderlik Geçişlerinin, Profesyonelleşme ve Yetenek Yönetiminin, Miras ve Paylaşım Konularının Belirsizliklerinin, Stratejik Yönetim ve Büyümenin, Risk Yönetimi ve Finansal Sorunların, Şeffaflığın, Karar Mekanizmalarının sürdürülebilir olmamaları karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu sorunlar verimsizliğe, karar süreçlerinde aksamalara ve işletme içi huzursuzluklara, stratejik karar alma süreçlerinde aksamalara, rekabet gücünün zayıflamasına, uzun vadeli planlamaların görünememesine, inovasyon eksikliğine, pazarlama stratejilerinde zorluklara, işletmenin bulunduğu çağa uyum sağlayamamasına, işletme içi iktidarsızlığa, pazar kaybına, piyasa koşullarına göre yer edinememe ve yeni fırsatları görememesine, nakit akışında bozulmalara, işletme gereksinimlerinin belirlenememesine, mali kaynakların etkin kullanılamamasına, dış kaynaklardan yatırım alamamasına, itibar kaybına, profesyonel iş insanlarıyla aynı masada aynı dili konuşamamasına sebep olmaktadır. Bu nedenle birçok şirket bulunduğu alanın dışına çıkamamaktadır. Büyüyememektedir. Gelişememektedir. Sürdürülebilir olamamaktadır. Ta ki Bls Kurumsal ile yolları kesinleşene kadar...

Bls Kurumsal bu sorunların ve olası potansiyel risklerin hepsini göz önünde bulundurarak çalışmalarını gerçekleştirir. Bls Kurumsal için en büyük risklerden biri sizler yani işverenlerdir. Bls Kurumsal sadece işverenine bağımlı bir işletme yönetimini benimsemez. Telefonuna ulaşılamadığında satışı duran, müşteri iletişimlerinde negatif sonuçlarla baş başa kalan işletme profilinden bir an önce ayrılması için sahada da aktif olarak belirlenen yol haritasının uygulanmasında yanınızda olur.

DOĞRU MÜŞTERİLERE ULAŞMAK VE ONLARLA NİTELİKLİKLİ İŞ ORTAKLIKLARI KURMAK ŞİRKETİNİZİN BÜYÜMESİ İÇİN ÖN KOŞULDUR. DOĞRU DONANIMA SAHİP OLMAK VE DOĞRU STRATEJİYİ UYGULAMAK İSE BAŞARININ ANAHTARIDIR.

Yönetim Danışmanlığı Almanın Olası Zorlukları ve BLS KURUMSAL

1. Yüksek Maliyet:

Yönetim danışmanlığı hizmetleri genellikle pahalıdır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyetler bütçeyi zorlayabilir.

+ Bls Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık sizlere uygun ve alternatif ödeme planlamaları ile sizleri yüksek maliyet karşısında ezdirmez. Bls Kurumsal Yönetim ve Danışmanlık Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin mevcut durumlarından dolayı bu hizmeti isteseler de alamadıklarının bilincedir, bu nedenle her bir işletme ve işletme olmaya aday fikirlere dahi önem verir, değer katar.

2. Uygulama ve Uyum Sorunları:

Danışmanların önerdiği stratejiler ve çözümler, işletmenin kültürüne ve mevcut yapısına uyum sağlamayabilir. Bu durumda, uygulanabilirlik sorunları ve iç dirençle karşılaşılabilir.

+ Bls Kurumsal bu nedenle her şeyden önce işletmenizi daha iyi tanıyabilmek, mevcut ve potansiyel risklerini görebilmek için Check Up sürecini hassasiyetle ilerletir.

İşlevselliğin önemini hayatının merkezinde tuttuğu için her işletmeye standart hizmet değil her işletmeye standartların üzerinde o işletmeye özel yol haritası oluşturur. İşlevselliğin kaybı, uygulamaların verimliliği için sürekli sahada ve organizasyonların içerisinde bulunur.

3. Çalışanların Direnci:

Çalışanlar, dışardan gelen danışmanların önerilerine direnç gösterebilir. Bu, motivasyon kaybına ve iş birliği sorunlarına yol açabilir.

+ Bls Kurumsal’ ın çalışanların gösterdiği dirençlere bakış açısı farklıdır. Bls Kurumsal var olmak için ve gelişmek geliştirmek için olan herkesin yanında bir bakış açısı sunar. Bu nedenle önceliği kazanma yönündedir. Neden direnç gösterdiğinden çok, bu tepkinin geliştirmek için mi yoksa kişisel alışkanlıkların ve konfor alanlarının rahatsızlığı nedeni ile mi olduğunu anlayabilmek adına çalışma arkadaşlarımızın bakış açısına odaklanır.

4. Gizlilik ve Güvenlik Riskleri:

Danışmanlar, işletme hakkında hassas bilgilere erişim sağlar. Gizlilik ihlalleri ve bilgi güvenliği riskleri doğabilir.

+ Bls Kurumsal gizlilik ve güvenlik riski açısından hem kendini hem de müşterilerini korumak adına özenle hazırlanmış sözleşmeler imzalar. Sözleşme detaylarında hem müşterilerinin güvenliğini hem de kendinin güvenliğini sağlar. Bls Kurumsal verilerin hassasiyetinin farkında olarak kendi bünyesindeki ekip arkadaşları ile de gizlilik sözleşmelerine sahiptir.

5. Bağımlılık Oluşumu:

İşletmeler, danışmanların sürekli desteğine bağımlı hale gelebilir. Bu durum, uzun vadede içsel yetkinliklerin gelişmesini engelleyebilir.

+ Bls (Business Life Sustainability) Kurumsal danışmanlık hizmetini sunduğu işletmelerde işverene dahi bağımlılığı ortadan kaldıran sistemler üreterek çalışır.

Sürdürülebilirliğin önemini bilen ve kişilere değil sistemlere bağlı olan işletmelerin oluşumu, dönüşümü için çalışır. Sürdürülebilirlik temelli çalışırken kendine dahi bağımlılığın oluşmasını istemez. Kendine bağımlı sistemler oluştuğunda sürecin başarısız olacağının ve bu durumun sonucu değiştirmeyeceğinin farkındadır.

6. Kısa Vadeli Çözümler:

Bazı danışmanlar, kısa vadeli çözümler ve hızlı sonuçlara odaklanabilir. Bu, uzun vadeli sürdürülebilirlik ve kalıcı gelişim açısından olumsuz etkiler yaratabilir.

+ Bls Kurumsal kısa vadeli planların, uygulamaların, sistemlerin tedavi olmadığını, bunun sadece bir morfin olduğunu bilir.

7. Yanlış Beklentiler:

Danışmanlık hizmetinden beklenen sonuçların gerçekleşmemesi durumunda hayal kırıklığı yaşanabilir. Gerçekçi olmayan beklentiler, memnuniyetsizlik yaratabilir.

+ Bls Kurumsal sizleri beklentiye sokmaz, belirlenen yol haritasını ve süreçlerini gösterir, uygulamada yanınızda olur. Sürekli gelişimi ve öğrenmeyi destekler, kendi kendine öğrenen ve öğreten organizasyonlar oluşmasını sağlar. Bls Kurumsal bu hikâyenin kahramanının siz olduğunun ve sizin isteğinizin bu süreci hızlandırdığını bilmektedir. Bls Kurumsal ile oluşturulan yol haritasını giderken her adımı hissedersiniz.

İŞLETMENİZİN SAĞLIĞINI KONTROL ALTINA ALIN

HİZMETLERİMİZ

Neden Kurumsal Check-Up?

Kurumsal check-up hizmeti şirketinizin durum analizinin yapıldığı süreçtir. Bir başlangıç noktası niteliğindedir.

Şirketinizin birçok alanındaki sağlık seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştiremeye yönelik öneriler geliştirilmesini sağlayan, işin uzmanları tarafından sunulan profesyonel bir hizmettir.

Tüm önemli parametreler incelenerek; şirket finansal yapısında, iş akışlarınızda veya organizasyon yapınızda bugün ve gelecekte oluşabilecek riskleri ve sorunları tanımlayarak erken önlem alma, iyileştirme ve geliştirmeyi mümkün kılar. Bu sayede şirketinizin büyümesi /risklerin yönetilmesi hususunda farkındalık yaratır. Check-up süreci sonlandığında, şirketinizin mevcut durumunun anlık ve net bir fotoğrafı çekilerek; güçlü olduğu yönler ve aynı zamanda geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilerek iyileştirmeye/geliştirmeye yönelik net, somut, maliyet etkin ve öneriler sunulmaktadır.

Şirketinizin;

Mevcut yönetim, organizasyon yapısı ve karar verme mekanizmaları,

Stratejik ve operasyonel hedeflerin varlığı ile performans yönetiminin nasıl gerçekleştirdiği,

Operasyonel tüm iş süreçleri,

Finansal altyapısı (varlık, bilanço, nakit akış, bütçe),

İnsan kaynakları yönetimi,

Politika, prosedür ve bunlara uyum,

Risk yönetimi süreçleri,

İç kontrol ve denetim sistemi,

Veri üretimi ve raporlamaları,

Bilgi teknolojileri ve süreçleri

destekleme seviyesi pek çok farklı parametre çerçevesinde değerlendirilmiş olacaktır.

Finansal Danışmanlık

1.⁠ ⁠Finansal Değerlendirme

Finansal Analiz:

İşletmenizin mali tablolarını ve finansal performansını detaylı bir şekilde inceliyoruz. Gelir-gider dengesi, nakit akışı, kârlılık vb. kritik finansal göstergeleri analiz ederek, mali sağlığınızı değerlendiriyoruz.

Bütçe ve Finansal Planlama:

Gelecek dönemler için bütçeleme ve finansal planlama yapmanıza yardımcı oluyoruz. Finansal hedeflerinizi belirleyerek, bu hedeflere ulaşmak için stratejik öneriler sunuyoruz.

2.⁠ ⁠Operasyonel Analiz

Verimlilik Değerlendirmesi:

İş süreçlerinizi ve operasyonel performansınızı analiz ederek, verimlilik seviyenizi değerlendiriyoruz. Kaynak kullanımını optimize etmek ve operasyonel maliyetleri düşürmek için öneriler sunuyoruz.

Süreç İyileştirme:

İş süreçlerinizi daha etkin ve verimli hale getirmek için detaylı süreç iyileştirme çalışmaları yapıyoruz.

Operasyonel verimliliğinizi artırmak için gerekli adımları belirliyoruz.

3.⁠ ⁠Stratejik İnceleme

Vizyon ve Hedef Değerlendirmesi:

İşletmenizin vizyonunu ve stratejik hedeflerini gözden geçiriyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için mevcut stratejilerinizi değerlendirerek, gerektiğinde yeni stratejiler öneriyoruz.

Pazar ve Rekabet Analizi:

Sektörünüzdeki pazar dinamiklerini ve rekabet koşullarını analiz ederek, işletmenizin rekabet avantajını artırmak için stratejik önerilerde bulunuyoruz.

4. ⁠Organizasyonel Değerlendirme

İnsan Kaynakları Analizi:

Çalışanlarınızın performansını ve organizasyonel yapınızı değerlendiriyoruz. İnsan kaynakları yönetimi, yetenek yönetimi ve çalışan memnuniyeti konularında iyileştirme önerileri sunuyoruz.

Kültürel İnceleme:

İşletmenizin kültürünü ve değerlerini analiz ederek, organizasyonel bağlılığı ve çalışan motivasyonunu artırmak için stratejiler geliştiriyoruz.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

1.⁠ ⁠Stratejik Planlama

Vizyon ve Hedef Belirleme:

İşletmenizin uzun vadeli vizyonunu ve hedeflerini belirlemenize yardımcı oluyoruz. Stratejik planlama sürecimiz, işletmenizin güçlü yönlerini ve pazar fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirir.

Stratejik Yol Haritası:

Belirlenen vizyon ve hedeflere ulaşmak için detaylı bir stratejik yol haritası oluşturuyoruz. Bu yol haritası, işletmenizin gelecekteki büyüme ve gelişim süreçlerini yönlendirecektir.

2.⁠ ⁠Operasyonel İyileştirme

Verimlilik Artırma:

İş süreçlerinizi analiz ederek, operasyonel verimliliği artırmak için öneriler sunuyoruz. Kaynak kullanımını optimize etmek ve maliyetleri düşürmek için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz.

Süreç İyileştirme:

İş süreçlerinizi daha etkin hale getirmek için detaylı süreç iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Süreçlerinizi yeniden tasarlayarak, performansınızı maksimize ediyoruz.

3. ⁠Organizasyonel Gelişim

Kültürel Dönüşüm:

İşletmenizin kültürel dönüşümünü destekliyoruz. Çalışanların motivasyonunu artırmak ve organizasyonel bağlılığı güçlendirmek için stratejiler geliştiriyoruz.

Liderlik Gelişimi:

Liderlik yetkinliklerini geliştirmek için özel programlar ve eğitimler sunuyoruz. Yöneticilerinizin liderlik becerilerini artırarak, işletmenizin başarısını garantiliyoruz.

4.⁠ ⁠Değişim Yönetimi

Değişim Stratejileri:

İşletmenizin karşılaştığı değişim süreçlerini yönetmek için kapsamlı değişim stratejileri geliştiriyoruz. Değişim projelerinin başarıyla uygulanması için gerekli adımları belirliyoruz.

Uygulama ve İzleme:

Değişim stratejilerini hayata geçirirken, uygulama sürecini yakından izliyor ve gerekli düzeltmeleri yapıyoruz. Başarıyı ölçmek için performans göstergelerini takip ediyoruz.

5.⁠ ⁠Pazar Araştırması ve Rekabet Analizi

Pazar Trendleri ve Fırsatlar:

Sektörünüzdeki pazar trendlerini analiz ederek, yeni fırsatları ve büyüme alanlarını belirliyoruz. Rekabet avantajınızı artırmak için stratejik öneriler sunuyoruz.

Rekabet Analizi:

Rakiplerinizin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek, işletmenizin rekabet avantajını artırmak için stratejiler geliştiriyoruz. Pazar konumunuzu güçlendirmek için gerekli adımları belirliyoruz.