• Şirketin bilanço, gelir, maliyet, karlılık, bütçe, fizibilite, nakit akış projeksiyonlarının hazırlanması,
güncellenmesi ve takibi; ticari ve operasyonel faaliyet döngüsüne uygun vade, teminat ve maliyetli borçlanma ürünlerinin tespit, temin ve takibi kapsamında verilen danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

• Firmaların yatırım yapmak istedikleri projelere ilişkin yatırım kararlarını değerlendirmeleri, en
uygun ve katma değerli proje seçimini doğru finansman yapısıyla gerçekleştirebilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda projelerin ve firmaların finansal, teknik ve sektörel yapısı detaylı şekilde analiz edilerek geleceğe yönelik projeksiyonlar hazırlanmaktadır.
• Müşterilerimizin planladıkları projelerine ilişkin güçlü, zayıf yönler, tehdit ve fırsatlar ortaya konularak en doğru yatırım kararına ulaşmaları için destek verilmektedir. En doğru yol haritasını yansıtacak şekilde hazırlanan fizibilite raporları, finansal kuruluşlar ve yatırımcıların beklentisini karşılayacak niteliktedir.

  • BİLANÇO
  • MALİYET
  • BÜTÇE
  • NAKİT AKIŞ PROJEKSİYONU
  • GELİR
  • KARLILIK
  • FİZİBİLİTE
ÜST web tasarım izmir