BLS Kurumsal

Biz Kimiz

Kurumsal sürdürülebilirlik , iş yapmanın etik, sosyal, çevresel, kültürel ve ekonomik boyutlarına odaklanan bir iş stratejisinin uygulanması yoluyla uzun vadeli paydaş değeri yaratmayı amaçlayan bir yaklaşımdır.  Oluşturulan stratejiler, işletme organizasyonlarında uzun ömürlülük, şeffaflık ve uygun çalışan gelişimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır . 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Yönetim Danışmanlığı, şirketinize dışarıdan bakan bir göz olarak firmaların organizasyonel ve yönetsel konularda mevcut problemlerini çözmek veya şirketlerin büyüyerek gelişmesini sağlamak adına bağımsız ve alanlarında uzman kişiler tarafından yapılan: problemlerin teşhis ve araştırılmasını, uygun projeler önerilmesini ve bu önerilerin yerine getirilmesine yardımcı olunmasını amaçlayan hizmetlerdir. Yönetim danışmanlığı, bir şirketin ya da kurumun kendi şirketini ya da kurumunu yönetirken karşılaştığı problemleri çözme bilimine verilen isimdir.

Yönetim danışmanlığı bir şirketin süreçlerinin, yüksek fayda ve düşük maliyet esasında verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak oluşumlarıbelirlemek ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamak için de sistemsel yapıya büründürmektir.

Yönetim danışmanlığının ana görevi şirketlerin yönetimsel gelişimini ve kurumsallaşmasını sağlamak için uygulanır. Teknik olarak yönetim danışmanının uzman olduğu alanlarda bilgi verirken şirketin de katılımını sağlayarak aksayan yönlerini ortaya çıkarmasıyla yapılan ve raporlamalarla bitirilen çalışmalardır.

Yönetim Danışmanlığı şirketinize farklı deneyimlere sahip uzman kadrosu ile başarılı büyüme, süreklilik ve getirmelerini sağlar.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Bu danışmanlıkta yapılan çalışmalar;

  • Durum analizlerinin yapılması
  • Organizasyon şemalarının tekrar netleştirilmesi
  • Gelecek yol haritasının çıkartılması
  • Stratejilerinin belirlenmesi
  • Standartların oluşması ve sağlıklı büyüme için yönetmeliklerin belirlenmesi
  • Liderlerin geliştirilmesi
  • İş tanımlarının yapılmasını kapsamaktadır.
ÜST web tasarım izmir