Kurumsal hedefler doğrultusunda en önemli rekabet kaynaklarından biri olan
İnsan Kaynağının;
• İş analizleri ile doğru belirlenmesi ve değerlendirilmesi,
• Organizasyon şemalarının oluşturulması,
• Görev tanımlarının hazırlanması,
• Yetkinlik modellerinin oluşturulması,
• İşe alma ve yerleştirme,
• Performans yönetim sisteminin geliştirilmesi,
• Ücret yönetim sisteminin kurulması,
• Bordro ve özlük işlemlerinin sağlanması,
• Gelişim planlarının, eğitim planlarının ve eğitim
yönetim sisteminin kurulması,
• Kariyer yönetim sisteminin kurulması,
• Bilgi yönetim sisteminin kurulması, hizmetlerinde kurumla birlikte düşünüp, süreçlerin yapılandırılmasına yönelik yol haritalarını oluşturmaktayız.

  • İŞ ANALİZİ
  • ORGANİZASYON ŞEMASI
  • GÖREV TANIMI
  • GELİŞİM-EĞİTİM PLANI
  • ORGANİZASYON ŞEMASI
  • İŞE ALMAYERLEŞTİRME
  • PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ
  • BORDRO VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ
  • BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
  • KARİYER YÖNETİM SİSTEMİ
ÜST web tasarım izmir