• Kurumsal check-up hizmeti; yönetim ve organizasyon, stratejik yönetim, performans yönetimi, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri alanlarında uzman ekiplerimizce sağlanır.
• Şirketinizin sağlıklı bir yönetim ve organizasyon
yapısı ile karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatlarını iyi yönetip, etkin ve verimli bir şekilde faaliyet
yürütüp yürütmediğinin üçüncü bir göz olarak
uzmanlarca tespiti ve raporlanması amacıyla
gerçekleştirilen bir çalışmadır.
• Şirketinizin farklı alanlardaki performans seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesini sağlayan, işin uzmanları tarafından sunulan
profesyonel bir hizmettir.
• Şirket içindeki tüm önemli parametrelere bakarak, şirketinizin bugün ve gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri ve sorunları tanımlar.
Check-up sonrası iyileştirme ve geliştirme önerileri sağlar

ÜST web tasarım izmir